Několik důvodů, proč opustit svět polyetylenových lahví

Důvody ekonomické

Za litr balené vody v PET lahvích zaplatíte v průměru 10 korun. Za litr kohoutkové vody 0,03 korun. V případě, že byste zakoupili skleněnou láhev a stáčeli do ní kohoutkovou vodu a zároveň přestali nakupovat balenou vodu, tato investice se vám vrátí zhruba za 1 měsíc. Jinak počítejte s tím, že při průměrném denním pitném režimu za rok utratíte za balenou vodu zhruba 7 tisíc korun.

karafa

Důvody ekologické

Výroba plastových lahví a jejich recyklace obnáší každý rok milionové investice v podobě surovin a elektrické energie. Plastový odpad se musí pravidelně svážet automobily, některý končí v kontejnerech na tříděný odpad, ale řadu lahví lidé netřídí a odhazují je do komunálního odpadu. To je velmi závažný problém pro životní prostředí, neboť se spalováním plastů uvolňuje silně karcinogenní dioxin do ovzduší.
Jestliže lahve skončí na skládkách zakopané pod zemský povrch, rozloží se teprve za několik stovek let. Horší případ nastane, když lahve putují vodními toky po řekách a oceánech. Ve vodě se materiál rozpadá rychleji a váže při tom na sebe toxické látky. Vznikají mikroskopické částice, které se dostanou do potravního řetězce zachycením mořskými korýši (krilem) a dále putují do těl ryb, a nakonec končí v těle člověka. Některé statistiky uvádí, že denně se ve světě prodá zhruba 1 miliarda a 800 milionů plastových lahví a z nich přibližně 10 procent skončí v oceánech, tedy za rok necelých 200 milionů PET lahví.

skleněná láhev

Důvody zdravotní

Zejména opakované používání, nebo popíjení nápojů, které jsou v obchodech skladovány dlouhodobě v plastových lahvích, přináší zdravotní rizika. Materiál uvolňuje několik škodlivých organických sloučenin, z nichž nejnebezpečnější je Bisfenol A. Ten může způsobovat spolu s dalšími rizikovými faktory hormonální změny, rakovinu prsu, defekty narozených dětí, má negativní vliv na plodnost, oslabuje imunitní systém a může být jednou z příčin srdečně cévních onemocnění. Bisfenol A se nejvíce uvolňuje vlivem tepla, nejhorší je tedy např. nalévání teplého čaje do „petky“, anebo skladování nápojů na přímém slunci.
Opakovaně používané plastové lahve jsou semeništěm bakterií. Nedají se totiž pořádně propláchnout (museli byste je pokaždé čistit savem, a to by se pak nedala láhev už použít vůbec na pití). Za týden používání jedné lahve v ní bylo nalezeno takové množství bakterií, které převyšovaly počet bakterií ze stěru na záchodovém prkénku.
Pitná voda z vodovodního řadu v České republice je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Prokazují to pravidelně zveřejňované chemické rozbory vody, a jestliže máte určité pochybnosti, není problém si rozbor vody z vlastního kohoutku provést.